Marca Turística

IniciMarca Turística

La imatge de la Marca de Requena va sorgir com a part de l'estratègia de comunicació del Pla de Dinamització Turística i és una ferramenta fonamental per a fomentar i impulsar la ciutat.

Per això va ser necessari plantejar-se el desafiament de representar i plasmar l'essència de la ciutat en una mínima expressió gràfica.

Procés

Per tal de començar amb el projecte creatiu es presentaren diverses idees que ajudaren en el seu procés i evolució, tenint en compte aspectes representatius i fonamentals de la zona, com la història, la tradició i cultura, la natura, l'enologia i la gastronomia, entre altres.

D'aquesta manera començaren a sorgir imatges visuals atractives que donaren lloc al logotip. Després de nombroses proves es va realitzar un procés de selecció on es tenien en compte els objectius exposats en el briefing.

Objectius

Seguint unes pautes on s'havia de crear una marca positiva, descriptiva i capaç d'unir la modernitat, la qualitat i la tradició. Ressaltant el concepte històric i cultural de la zona, on els monuments, la natura, els vins i els caves tenen un paper predominant, sent font d'inspiració i reconeixement.

Resultats

És una marca actual però informativa, ja que ha de crear fidelització. Ha de ser atemporal i aconseguir una imatge potent i clara per tal que la gent la puga recordar.

Descripció

Podem veure el color granat intens que representa el vi, una clara referència a l'elegància i al que és clàssic. Les formes rectes del castell i els seus monuments, la forma ondulada d'una copa de vi, les corbes dels vinyars i la natura dels seus paisatges.